20

20 Saniye Sonra Otomatik Olarak Sitemize Yönlendirileceksiniz...

 YASAL UYARI


 
Radyo Bulut Ailesi 

MADDE 125 - (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...)

(*) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.
_____

(*) Madde 125 in 1. fıkrasında geçen "ya da yakıştırmalarda bulunmak" ibaresi, 8.7.2005 tarih ve 25869 sayılı R.G.'de yayımlanan,

29.6.2005 tarih ve 5377 sayılı Kanunun 15. maddesi hükmü gereğince madde metninden çıkarılmıştır.
_____

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde,

yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, üçte biri oranında artırılır. (Değişik 4. fıkra: 5377 - 29.6.2005 / m.15)

(4) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır. 

 Radyo Bulut Ailesi 
RadyoBulut Sitesi Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı  Tarafindan Denetlenicektir, 

Yukaridaki Bulunan Bütün Cezalar Radyobuluta Tehtit , Kufur , Ve bunlari Yazanlara Ip adresleri Kontorol Edilip 

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Tarafindan Hakkında Suc Duyurusu Acilip Mahkemeye Verilip Cezalndirilcaktir,

Ve RadyoBulut a Gelen Bütün Küfür Tehtit içeren Bütün Hiç bi Şekilde Şikayetler geri Cekilmicektir.

12.11.2016 Tarihinden Sonra Gelecek Bütün Küfürler Ip adresleri Alinarak takibe Alinicaktir.
                                       

Siz Degerli Radyobulut Dinliyicilerini etkilemiyecektir Keyifli sohbetler dileriz. 

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

          Bilişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçların soruşturulması ve dijital delillerin incelenmesi için destek veren görevli daire başkanlıklarının ve taşra teşkilatındaki birimlerin

dağınık yapısının tek bir çatı altında toplanması, mükerrer yatırımların önüne geçilmesi, siber suçlarla mücadelenin etkin ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla

2011/2025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Bilişim Suçlarıyla Mücadele Daire Başkanlığı kurulmuştur.
 
        28/02/2013 tarih ve B.05.1.EGM.0.65.35539/31772 sayılı Bakanlık Oluruna istinaden Bilişim Suçlarıyla Mücadele Daire Başkanlığının ismi Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiştir
Siber Suçlarla Mücadele İl Şube Müdürlüklerinin kurulumunun tamamlanmasına yönelik çalışmalarına hızla devam edilmektedir
 
Adres              : Kızılırmak Mah. Anadolu Bulvarı 2185.Sk. No:14 06510 Söğütözü-
                                                               
                                                                   Çankaya/ANKARA
Tel                  : 0312 286 93 00
Faks                 : 0312 286 92 06
FCT                  : 0505 318 00 99
E-Posta              : siber@egm.gov.tr.